Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”
 • English
 • Nederlands
 • Мисия

  Сдружение “Брас перспективи” е основано в началото на 2021 от водещи български брас музиканти с интереси в сферата на класическата, популярната и старинната музика с цел активно развитие на иновативни образователни проекти за медни духови инструменти. Сдружението обединява съмишленици, които имат желание за създаването на модерни творчески проекти и популяризиране на българската музиката за медни духови инструменти и нейните съвременни изпълнители на национално и международно ниво.

  Задачите, които си поставяме:

  •  Повишаване на професионалното ниво на българските музиканти, свирещи на медни духови инструменти;
  •  Повишаване на квалификацията на преподавателите и осъвременяване на методите в образованието в тази сфера;
    Привличането на млади музиканти и създаване на условия за тяхното професионално развитие в широк спектър от жанрове;
    Популяризиране на изпълненията на медни духови инструменти и на музиката, създадена за тях;
    Възраждането и запазването на традицията на духовата музика в България;
    Възраждане на музикалната критика в България чрез специализирана информационна и популяризаторска дейност и обучение на автори с интерес в сферата.

  Начините, по които възнамеряваме да ги постигнем чрез систематична работа в дългосрочна перспектива:

  •  Иницииране и осъществяване на дългосрочни национални и международни проекти самостоятелно или в партньорство с културни, образователни, държавни и общински институции и неправителствени организации в музикалния сектор;
  •  Национален, регионален и международен обмен на събития, добри практики и доказали се педагози в сферата на музиката за медни духови инструменти;
  •  Иновативни образователни форми и инициативи;
  •  Популяризиране на историята и настоящето на българската школа за медни духови инструменти - изпълнители, диригенти, композитори и др.;
  •  Провеждане на концерти, музикални творчески и изпълнителски прояви;
  •  Съхраняване на записи на музикални произведения;
  •  Дигиталиризане на партитури с музика за медни духови инструменти, написани от български композитори от различни генерации;
  •  Участие в международни мрежи на сродни организации и институции.

  Харесай ни във Фейсбук

  LinkedIn

  Атанас Карафезлиев

  © 2021 Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”

  music-note linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram