Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”
 • English
 • Nederlands
 • Форма за кандидатстване

   Прочети Устава


   * Кандидатурата Ви ще бъде разгледана на най-близкото заседание на УС на СДРУЖЕНИЕ "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ";
   ** Ще бъдете уведомен/а на посочения от Вас e-mail за решението на УС на СДРУЖЕНИЕ "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ";
   *** Годишният членски внос от 20 лева е дължим не по-късно от месец след одобрението на кандидатурата Ви.
   В противен случай членството Ви в СДРУЖЕНИЕ "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ" не се активира.

   Харесай ни във Фейсбук

   LinkedIn

   Атанас Карафезлиев

   © 2021 Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”

   music-note linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram