Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”
 • English
 • Nederlands
 • Първа кръгла маса “Брас перспективи” – изводи и насоки за работа

  Проф. Атанас Карафезлиев
  13 ноември, 2019

  Първата кръгла маса “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”, организирана под шапката на БМА се проведе на 19.10.2019. Като организационен екип бяхме изключителни радостни да видим толкова много колеги, събрани в зала “Димитър Ненов” на НМА “Проф. Панчо Владигеров”. Благодарим на всички колеги – преподаватели и диригенти, студенти и ученици – които се включиха активно в дискусиите в трите панела на кръглата маса. Особено ценно за нас е, че имаше участници от цялата страна: Благоевград, Ботевград, Бургас, Велико Търново, Долни Чифлик (област Варна), Елин Пелин, Златица, Копривщица, Перник, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Троян. Присъстваха настоящият председател на УС на БМА проф. Христо Йоцов и бившият председател на организацията Антони Дончев. Изказваме нашата благодарност към ръководството на НМА “Проф. Панчо Владигеров” за активната подкрепа за осъществяването на този важен за брас музикантите у нас проект. 

  Предлагам на вниманието Ви обобщение на обсъжданите теми и изказаните мнения, които споделихме и чухме в средата на октомври. Тези мнения и теми вече са в основата на комуникацията с колегите след кръглата маса в специално създадената от БМА Фейсбук група “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”. Скоро ще обявим някои резултати.  Важно е да се отбележи решителността на всички колеги проведената първа кръгла маса и проектът “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ” като цяло да послужат като основа за изработването на национална образователна политика в сферата на медните духови инструменти съвместно с Министерството на културата и Министерство на образованието. Всички сме наясно, че такава политика е жизнено важна. По света има достатъчно добри практики, които могат да бъдат ползвани като модели – например, задължителните духови оркестри в училищата, свирене в оркестър и хореография като е в САЩ и т.н. 

  Първият кръг от проблеми, който бе очертан в дискусиите, бе ситуацията в музикалните училища в страната, които все повече се превръщат в училища по изкуствата, в които музиката губи позиции. Затова и в тези училища липсват симфонични оркестри (с изключение на софийското НМУ “Любомир Пипков”). Така у учениците е невъзможно да се изгради оркестрово мислене, особено необходимо за бъдещите оркестранти. 

  За възстановяването на оркестрите е необходимо брас общността да окаже подкрепа на директорите на съответните училища. Преподавателите от НМА могат да съдействат за възстановяването на преподаването на медни духови в музикалните училища в Плевен и Русе чрез срещи по места с директорите и да съдействат за организирането на Дни на отворените врати с преподаватели от НМА. Такава практика вече съществува в изминалите две години и трябва да бъде продължена. 

  Поощряването на оркестровото мислене у учениците в музикалните училища може да се постигне и чрез редовни или постоянни менторски програми с професионалните симфонични, оперни и духови оркестри. Още една добра възможност е военни музиканти с опит и практика да се занимават с духовите оркестри в училищата. За да стане възможно всичко това са необходими промени в законодателството. Процесът е бавен, но напълно постижим. Също така възможно е възстановяването на симфоничния оркестър в Двореца на децата (бивш Дворец на пионерите). Както много от колегите си спомниха с носталгия, от този оркестър са започнали кариерата си много от днешните музиканти – оркестранти и преподаватели. Ползата от този учебен оркестър би била значителна и днес.  

  Още един ключов аспект в проблемите с училищните оркестри, който беше обсъден в дискусията, е липсата на основни (оборотни) инструменти в училищата. Застоялите от 5, 10, 20 и дори повече години духови инструменти не са подходящи за употреба въпреки някои опции за репарация и реновиране. Общо бе мнението, че децата трябва да свирят на нови, „лъскави” музикални инструменти. Необходимо е да се потърсят подходящи програми за финансиране и да се кандидатства с проекти за закупуването на духови музикални инструменти. Друга реална възможност са целеви партньорства с фирми – вносители на учебен клас инструменти. Една нова за страната ни английска фирма – производител на точно такъв тип инструменти направи своя кратка презентация в програмата на кръглата маса. За повече информация вижте http://mtmusicstore.com/

  Вторият кръг от проблеми, който бе набелязан в дискусиите, бе остарялата методика на обучение в музикалните училища и по-конкретно необходимостта от обучението на брас инструменталисти, които умеят да интерпретират стилово разнообразна музика. Времето на тясната жанрова специализация безвъзвратно е отминало. Ключова е и необходимостта да има постоянни възможности за повишаването на квалификацията на преподавателите по медни духови инструменти. 

  Важна стъпка в осъвременяването на методологията, обсъдени в дискусиите, е необходимостта от създаването на универсална школа (учебни пособия) за изучаване на медни духови инструменти като съдържанието им да отговаря на добрите практики в Европа и САЩ – много от колегите преподаватели могат да помогнат с ценен личен опит и наблюдения в тази сфера. Същевременно тези учебни пособия трябва да имат и съответния цветен, интересен, атрактивен вид. Възможна насока за по-бързо издаване на тези нови учебни пособия е да се преведат на български актуални учебници и школи като се кандидатства по проекти за издаването им. 

  Предлагам като предварителна тема за подготовка до следващата кръгла маса на “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ” на 22.02.2020 (събота) всеки, който има предложение за възможни школи и пособия, които, според опита му, са подходящи за образователната ни система, да ги представи аргументирано предварително във фейсбук групата “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ” и на място, за да ги обсъдим в подходящия модул от програмата. 

  Трябва да направим крачка назад и да отбележим, че много колеги с тревога споделиха добре известния ни, за съжаление, факт, че липсват и оркестранти, и преподаватели извън столицата и някои от големите градове. Ниското заплащане на тези позиции допълнително подхранва проблема. Посочени бяха няколко особено спешни нужди:

  • Има нужда от тромбонисти за оперно-симфоничните оркестри в Бургас и Русе.
  • В Плевен има нужда от тромбонист за духовия оркестър.
  • Духовият оркестър в Троян има нужда от преподаватели по тромбон и валдхорна.
  • Във Велико Търново има нужда от преподаватели по духови инструменти.

  Проектът и групата “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ” ни дават възможност за обмен на информация и споделяне на спешни проблеми. Ако някой от колегите може, нека помогне в Бургас, Русе, Плевен, Троян и Велико Търново. 

  Третият кръг от проблеми, споделени и обсъдени макар и частично в рамките на първата кръгла маса на брас проекта, е свързан с обучението по музика в общообразователната система от училища. Основният обсъден проблем бе липсата на достатъчно деца, които рано да започнат да свирят на медни духови инструменти, за да има възможност преподавателите от музикалните училища и НМА да избират най-талантливите. За да има деца, трябва да има голям подбор, както беше преди години, трябва да се разшири базата от деца в общообразователната система в класовете по музика, системата да има пирамидална структура. В този контекст има необходимост от законодателна инициатива за въвеждането на обучение по музикални инструменти в училищата. Трябва да се изтъква факта, че тези деца, които са учили музика, успешно се справят и с други дейности. 

  За въвеждането на обучение по музикални инструменти в общообразователната система е необходимо и преподавателите по музика, и преподавателите по инструменти от музикалните училища да работят в непрекъснат контакт с родителите. Именно родителите са решаващият глас в първоначалния етап детето да се занимава с музика. В момента музиката е нежелана насока за развитие поради затруднената професионална реализация.  

  Друг обсъден ключов проблем при обучението по музика в общообразователните училища в момента е, че в програмите по музика е много слабо застъпено нотното ограмотяване – изучаването на нотите. В учебните програми са намалени драстично часовете по музика. В преобладаващата част от училищата учителите по музика не разполагат с подходящо оборудван кабинет по музика. Това е следствие от липсата на интерес към обучението по музика като държавна образователна политика – напълно противоположно на напредналите страни в Западна и в по-близките до нас страни от Централна ЕвропаПолша, Чехия, Унгария. Освен с приоритетна политика към обучението по музика в училищата, важното е у нас преподавателите по музика да открият правилните подходи към учениците за засилването на любовта им към българската музика и традициите ни в тази сфера. За това е необходимо много търпение и обич към децата и професията и отново – непрекъснат близък контакт с родителите.  

  Още един проблем в тази сфера е липсата на преподаватели по музика в училищата. Един възможен път за разрешаването на проблема би могъл да е законът да позволява да преподават музика в общообразователната сфера и хора, които са с дипломи от Инструменталния факултет на НМА “Проф. Панчо Владигеров”. В момента за да се преподава е необходимо да се завърши допълнителна едногодишна магистратура по музикална педагогика в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Академията.

  До провеждането на следващата кръгла маса “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ” на 22.02.2020 отново в зала “Димитър Ненов” в НМА “Проф. Панчо Владигеров” дискусията по всеки от посочените по-горе проблеми е отворена. Очакваме Вашите мнения, колеги! 

  Харесай ни във Фейсбук

  LinkedIn

  Атанас Карафезлиев

  © 2021 Сдружение “БРАС ПЕРСПЕКТИВИ”

  music-note linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram